top of page

Terapi for Unge (14-17 år)

Ungdomsrådgivning

Det er ikke nemt at være teenager. Teenagere oplever en periode med intensiv identitetsudvikling, hvor de udforsker deres værdier, interesser og seksualitet. Der er også mange, som oplever mobning, pres til at være ligesom de andre eller sociale angst. Alt det kan skabe følelsesmæssige og mentale udfordringer. Terapi kan hjælpe med at navigere i disse udfordringer. 

Det er ofte en vigtig del af terapien, at tale om eksistentielle spørgsmål og lade den unge eksperimentere med og undersøge egne holdninger, værdier, og copingmetoder.

​ Teenagere kan opleve konflikter med deres forældre, som kan påvirke deres mentale sundhed og deres tilgang til terapi. Du kan også være bekymrede for, at terapi vil gøre situationen værre, eller at forældrene vil blive involveret på en måde, som de ikke ønsker.

Måske er det endda dine forældre, som synes du skal have hjælp fra en psykolog. Du kan føle dig  tilbageholdende eller modvillige til at deltage i terapi, især hvis det er på dine forældrenes initiativ. Jeg ved også, at du kan føle dig flov eller bekymret over at dele personlige oplysninger med mig, en fremmed, eller frygte, at dine følelser vil blive misforstået eller undervurderet. Derfor er der særlig fokus på at tjekke ind med dig undervejs og at vi tale om den fortrolige rum, tavshedspligt og forældrenes rolle i terapien på Bækkely. Læs mere om tavshedspligt med teenagere her.

Forældre må gerne få en session eller to med psykologen, men der vil i så fald være med den nødvendige fokus på tavshedspligten og den fortrolige rum, den unge har med psykologen. Samtalen med forældrene tager udgangspunkt i forældrenes muligheder for at hjælpe den unge, ikke om den unge som sådan.

På Bækkely tager terapi med teenagere udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og med inspiration far Acceptance & Commitment Terapi (ACT).

bottom of page