top of page

Afbudsregler og Sygdom

Afbud og udeblivelse:

Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 8 hverdagen før aftalen opkræves det fulde beløb.*

 

Men du har altid mulighed for at tage samtalen på video selvom du er syg eller forhindret i at komme til Bækkely – Bækkely har nemlig samtalegaranti .

Terapi når jeg er syg???

Når jeg anbefaler at du deltager i terapi online selvom du er syg, er der faktisk en faglig begrundelse for det. Sessionen kan være kortere end normalt når du er syg, ligesom du kan opleve at vi nogle gange har kortere sessioner i klinikken fordi det er det energien kan række til.

Men jeg sætter tiden af til dig, når du har en tid hos mig. Og den faglige begrundelse for at holde sessionen selvom man er syg er faktisk ret afgørende.

Fra et Acceptance and Commitment Therapy (ACT) perspektiv er der flere grunde til, at det kan være gavnligt at deltage i terapi, når du ikke har det godt. Og ACT er udgangspunkt for terapien på Bækkely.

 

  • Det er vigtigt at øve sig i ​​accept eller fuldt ud at omfavne og opleve alle følelser, inklusive de svære følelser som tristhed, angst eller depression. Ved at deltage i terapi når du har det dårligt kan du få mulighed for at bearbejde og udforske disse følelser i et trygt og støttende miljø.

  • Terapien hos mig værdsætter også vigtigheden af ​​engageret handling eller at tage skridt til at leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv på trods af eventuelle interne kampe, du kan opleve. At deltage i terapi kan hjælpe dig med at identificere og arbejde hen imod dine værdier, selv når du ikke har det bedst. Her kan fysisk sygdom være en metafor for de indre kampe, du har med tanker eller følelser.

  • Nogle gange kan vores smerte (fysisk eller psykisk) komme i vejen for at foretage handlinger, der stemmer overens med vores værdier. Terapi når du ikke har det godt kan hjælpe dig med at identificere og udfordre uhensigtsmæssige tanker og adfærd, der kan holde dig tilbage i hverdagen, og give dig strategier til at komme videre.

  • Fokus i terapi på Bækkely understreger vigtigheden af ​​at opbygge psykologisk fleksibilitet eller evnen til at tilpasse sig skiftende omstændigheder og navigere i svære følelser. At deltage i terapi kan hjælpe dig med at udvikle og styrke denne færdighed, hvilket især kan være nyttigt, når du ikke har det bedst.

  • Endelig giver terapien et trygt og fortroligt rum til at tale om dine oplevelser og modtage støtte og vejledning fra en uddannet professionel – også når du er syg. Dette kan være utroligt værdifuldt, når du ikke har det godt, og kan hjælpe dig til at føle dig mere forbundet og støttet i svære tider.

 

Overordnet set, selvom det kan være udfordrende at deltage i terapi, når du ikke har det godt, mener jeg helt klart, at det i sidste ende kan føre til et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv og kan hjælpe dig med bedre at klare vanskelige følelser og omstændigheder.

 

*Er du forsikringspatient via Prescriba er beløbet dog 350 kr., som bliver faktureret til dig – afbudsgebyr er ikke dækket af forsikringen – det er en del af Bækkelys aftale med Prescriba. Hvis du har en lægeerklæring kan gebyret bortfalde.

bottom of page