top of page

Korttidsterapi

Terapi nærbillede


På Bækkely tilbyder jeg hovedsagelig korttidsterapi baseret på Acceptance & Commitment terapi (ACT) når det drejer sig om voksne klienter. Men korttidsterapi er ikke discount terapi. Det er en fokuseret form for terapi, hvor forandring i dit liv er i fokus.

Det betyder, at et forløb hos mig gerne skal tage 3 – 5 sessioner for en voksen - og højst 8 sessioner. Det forholder sig lidt anderledes for unge klienter – læs mere om terapi til unge her .

Jeg har nøje valgt at arbejde med korttidsterapi fordi der er forskning, som bakker op om det og fordi det passer med mit fokus på at hjælpe dig facilitere forandring i dit liv.

Klienter søger terapi hovedsageligt for at lette følelsesmæssigt pres og få praktisk hjælp til at håndtere situationen. Disse to ting opnås for de fleste klienter indenfor de første få terapisessioner (Brown & Jones, 2005).

50 % af effekten af terapi opnås indenfor de først 8 sessioner (Howard, Kopta, Krause & Orlinsky, 1986).

Antallet af sessioner siger ikke noget om klinisk forandring – det er ikke en lineær process. Flere sessioner er ikke lige med bedre effekt. (Baldwin, Berkeljon, Atkins, Olsen & Nielsen, 2009).

Pludselige, stor og langvarige effekter kan ses indenfor de første 2-4 sessioner for 40-62 % af klienter (Strosahl, Robinso & Gustavsson, 2012 – s. 17).

Med den forskning i baghånden kan du få mange fordel af korttids terapi:

Fokuseret behandling: Sammen fokuserer vi på at behandle specifikke problemer eller symptomer, såsom angst eller depression. Du og jeg arbejder sammen om at sætte klare mål og en tidsramme for behandlingen.

Øget motivation: Korttids psykoterapi kan øge din motivation til at arbejde på at opnå dine mål. En kortere tidsramme kan føre til øget fokus og engagement, og du kan føle dig mere motiveret til at tage de nødvendige skridt for din egen rejse mod forandring.

Mindre tid og penge: Korttids psykoterapi kan være mere økonomisk overkommelig, da du ikke behøver at investere så meget tid og penge som i en længerevarende terapiform – eller bekymre dig herom.

Hurtigere resultater: Korttids psykoterapi kan føre til hurtigere resultater end længerevarende terapiformer. Du burde kunne begynde at se forbedringer i sine symptomer og livskvalitet efter få sessioner.

Mindre risiko for at hænge fast i terapien: Korttids psykoterapi kan reducere risikoen for, at du bliver afhængig af mig som terapeut eller terapiformen, da behandlingen har en klar afslutning.

 

Det er vigtigt at bemærke, at korttids psykoterapi ikke er den bedste løsning for alle mennesker eller problemer. Der kan være tilfælde, hvor en mere langsigtet behandlingsform er mere passende. Er det tilfældet vil jeg have fokus på at sende dig videre til et tilbud som passer mere til dine behov eller aftale at vi sammen arbejder med en anden metode (se fx afsnit om behandling for unge).

Kilder
Strosahl, Robinson & Gustavsson, 2012. Brief Interventions for Radical Change: Principles & Practice of Focused Acceptance & Commitment Therapy.

Brown & Jones, 2005. Implementation of a feedback system in a managed care environment: What are patients teaching us? Journal of Clinical Psychology, 61, 187-198.

Howard, Kopta, Krause & Orlinsky, 1986. The dose-effect relationship in psychotherapy. American Psychologist, 41, 159-164.

Baldwin, Berkeljon, Atkins, Olsen & Nielsen, 2009. Rates of change in naturalistic psychotherapy: Contrasting dose-effect and good-enough level models of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 203-211.

bottom of page