top of page

Terapi i Naturen

Billede af Vero Manrique

Acceptance & Commitment Therapy kan bruges i naturen som en del af terapiprocessen. At kombinere ACT med naturen kan have flere fordele og bidrage til en dybere forbindelse til dig selv og omgivelserne. Her er en beskrivelse af, hvordan ACT kan bruges i naturen som naturterapi:

1. Bevidsthed om sanserne: Når du er i naturen, kan du bruge ACT til at være opmærksom på dine sanser og være fuldt til stede i øjeblikket. Du kan fokusere på at lytte til fuglesang, mærke vinden mod din hud, se på farverne omkring dig og mærke jorden under dine fødder. Dette hjælper med at skabe bevidsthed og øget nærvær.

2. Accept af tanker og følelser: Naturen kan være et beroligende sted at øve accept af dine tanker og følelser. Du kan tillade dig selv at opleve og acceptere de forskellige følelser, der opstår i dig, mens du er i naturen, uden at forsøge at ændre dem eller bekæmpe dem. Du kan bemærke, hvis du føler dig rolig, glad, ængstelig eller noget helt andet, og lade disse følelser være der uden at dømme dem.

 

3. Forbindelse til værdier: Naturen kan også hjælpe dig med at opdage og forbinde med dine personlige værdier. Du kan tænke over, hvad der virkelig betyder noget for dig, mens du er omgivet af den naturlige skønhed. Det kan være værdier som omsorg for miljøet, respekt for dyr, eller at være i harmoni med naturen. Ved at erkende dine værdier kan du træffe beslutninger og handle i overensstemmelse med dem.

 

4. Metaforer og symboler: Naturen kan bruges som metaforer og symboler i ACT. Du kan observere naturens cyklusser, som årstidernes skiften eller solens gang, og reflektere over, hvordan de kan relatere til dit eget liv og dine egne forandringer. Du kan se på træer, der mister deres blade om efteråret og blomstrer igen om foråret, og tænke på de forandringer, du selv oplever.

 

5. Mindfulness-øvelser: Du kan udføre mindfulness-øvelser i naturen som en del af ACT. Det kan være åndedrætsøvelser, hvor du fokuserer på din vejrtrækning, eller kropsbevidsthedsøvelser, hvor du er opmærksom på fornemmelserne i din krop. Disse øvelser hjælper med at styrke din evne til at være til stede og acceptere øjeblikket.

Samlet set kan naturterapi med udgangspunkt i ACT give en berigende og helbredende oplevelse. Ved at bruge ACT-principper i forbindelse med naturen kan du fordybe dig i din terapiprocess og få en større forbindelse til dig selv og verden omkring dig.

bottom of page