top of page

Tavshedspligt & Teenagere

teenage Skaters
Tavshedspligten er en vigtig etisk og juridisk forpligtelse for sundhedsprofessionelle, herunder psykologer, og den har til formål at beskytte klienters fortrolighed og privatliv.

Ifølge sundhedsloven har unge over 15 år normalt ret til at bestemme over deres egen sundhedspleje og helbredsoplysninger. Dette betyder, at sundhedspersoner, herunder psykologer, normalt er forpligtet til at bevare fortroligheden og ikke videregive oplysninger til forældre eller andre uden den unges samtykke.

 
Er du fyldt15 år?

Som psykolog har jeg lovet at holde de ting, vi taler om, hemmelige. Det betyder, at jeg ikke fortæller dine forældre eller andre mennesker om vores samtaler, medmindre du giver mig tilladelse til det.

 

Der er dog nogle gange, hvor jeg bliver nødt til at bryde tavshedspligten og tale med nogen, selvom du ikke har givet tilladelse. Det sker kun, hvis jeg er meget bekymret for din sikkerhed eller helbred. For eksempel, hvis du fortæller mig om noget, der kan skade dig selv eller andre, vil jeg være nødt til at tale med nogen for at hjælpe dig.

Husk, at jeg er her for at støtte dig, og det er vigtigt for mig at respektere din privatliv og holde vores samtaler fortrolige. Hvis du nogensinde har spørgsmål omkring tavshedspligt eller er usikker på noget, er du altid velkommen til at tale med mig om det.

Er du ikke 15 år endnu?

Når du er under 15 år, er reglerne om tavshedspligt lidt anderledes. Generelt set har du stadig ret til privatliv og fortrolighed i forhold til dine sundhedsoplysninger og samtaler med en psykolog.

Det betyder, at en psykolog normalt ikke vil dele oplysninger med dine forældre eller andre uden din tilladelse. De vil respektere din ret til privatliv og fortrolighed.

Men dine forældre har retten til at blive informeret om behandlingen når du er under 15 år. Vi drøfter derved ikke de specifikke  detaljer, du fortæller, men hvis de spørger om hvad terapien handler om har de ret til at få den information, og ikke mere. Det er også dine forældre, som skal give samtykke hvis du er under 15 år.

Der er dog nogle undtagelser, hvor psykologen kan være nødt til at bryde tavshedspligten og videregive oplysninger, selvom du ikke har givet tilladelse. Dette sker kun i særlige tilfælde, hvor der er en alvorlig og konkret fare for dit liv, helbred eller udvikling. For eksempel, hvis psykologen er bekymret for, at du kan være i fare for vold, misbrug eller har alvorlige psykiske problemer, kan de føle sig forpligtede til at informere relevante myndigheder eller involvere andre professionelle for at hjælpe dig. 

Det vigtigste er, at psykologen altid vil forsøge at tale med dig om sådanne situationer og forklare, hvorfor de føler sig nødt til at bryde tavshedspligten. De vil stadig prioritere dit bedste og forsøge at finde en løsning sammen med dig.

Husk, at det er vigtigt at føle dig tryg ved at tale med din psykolog og vide, at du kan stole på dem. Hvis du nogensinde er i tvivl eller har spørgsmål omkring tavshedspligt eller fortrolighed, er det altid godt at tale åbent med din psykolog og få yderligere forklaring.

bottom of page